COVID

Zalecenia dla Najemców związane z ograniczaniem ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 w budynku Zieleniak w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1

 1. W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce choroby spowodowanej koronawirusem COVID-19, w budynku Zieleniak w Gdańsku, przy ul. Wały Piastowskie 1 wprowadzono następujące środki ostrożności i działania profilaktyczne:
  1. W toaletach znajdują się dozowniki z mydłem antybakteryjnym.
  2. Wywieszone zostały informacje w zakresie skutecznego sposobu mycia rąk.
  3. Podjęte zostały działania zwiększające częstotliwość sprzątania pomieszczeń ogólnodostępnych, w tym używanie środków antybakteryjnych i dezynfekujących.
  4. W holu głównym oraz na każdym piętrze budynku zainstalowano urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk, wraz z instrukcjami prawidłowych zasad dezynfekcji.
  5. Odbiór przesyłek kurierskich, cateringowych oraz innych dostaw odbywa się tylko na parterze budynku, po uprzednim zawiadomieniu Najemcy przez pracowników ochrony budynku o przybyciu kuriera.
  6. Wyznaczono dwa pomieszczenia, które mogą być wykorzystane jako izolatki.
  7. U pracowników ochrony (recepcja w holu głównym na parterze budynku) dostępne są na prośbę Najemców termometry do badania temperatury ciała.
  8. Jedna z wind, tzw. przeciwpożarowa, zostaje wyłączona z normalnej eksploatacji i zostaje przeznaczona do ewentualnej ewakuacji osoby/osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.
  9. Rozmieszczono w powszechnie dostępnych miejscach w budynku informacje o zagrożeniu koronawirusem.
 2. Najemcom pomieszczeń w budynku zaleca się:
  1. Zachować bezpieczną odległość pomiędzy rozmówcami (1-1,5 metra).
  2. Ograniczenie ruchu wewnątrz budynku tylko do niezbędnego minimum.
  3. O ile to możliwe realizować kontakty z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
  4. W miarę możliwości polecić pracownikom wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
  5. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  6. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
  7. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  8. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
  9. Nie obawiać się, zwracać uwagi współpracownikom i klientom, aby nie kasłali i nie kichali w kierunku innych osób.
  10. Zapewnić, aby wynajmowane pomieszczenia były czyste i higieniczne, tj. powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia pomieszczeń pomocniczych oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.
  11. Wprowadzić wewnętrzne zasady postępowania w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem.
 3. Zaleca się poinformowanie o powyższych środkach ostrożności i wymaganie ich przestrzegania od pracowników Najemców, ich klientów i kooperantów.
 4. W przypadku, stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub innej osoby, Najemca jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego tj. kontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną pod nr 605 602 195 lub dzwonić do Narodowego Funduszu Zdrowia – nr telefonu 800 190 590 oraz poinformować pracowników ochrony budynku – nr telefonu 58 307 4222. Osobę z podejrzeniem zakażenia należy jak najszybciej odizolować oraz ograniczyć liczbę osób, które mogą mieć z nią kontakt, umieszczając w jednym z pomieszczeń wyznaczonych jako izolatki. Wszystkie osoby, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, proszone są o kontakt ze stacją sanitarną – epidemiologiczną na numery j.w.
 5. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju oraz wydawane wytyczne odpowiednich instytucji, Centrum Techniki Okrętowej S.A. zastrzega sobie podejmowanie innych działań, co może spowodować ograniczenie dostępu do wynajmowanych pomieszczeń.